Hvordan er ditt innemiljø?

Nyere forskning viser at det er svevestøvet som idag er den mest helsefarlige luftforurensningen.Fra hele verden kommer det resultater som viser at det er klar sammenheng mellom svevestøv og sykdom.
Verdens Helseorganisjon, WHO, setter nå ikke en nedre grense for hvor mye svevestøv som bør aksepteres, fordi at for utsatte grupper vil enhver svevestøvforurensning gi redusert helse.

Med vårt utstyr garanterer vi følgende for ditt innemiljø:

  • Renser luften for 98% av partiklene ned til 0,01 mikron.
  • Reduserer partikkelnivået i luften med  50 - 80%.
  • Fjerner partiklene som skaper fornemmelsen av “tørr luft”.

Dette er et symptom på hud- og slimhinne-irritasjon i øvre luftveier. Det er ingen sammenheng mellom dette symptomet og målt relativ luftfuktighet.

Er det lønnsomt ?

Undersøkelser viser at 25% har symptomer på inneklimarelaterte plager og 21% har klager på inneklimaet. * Feil inneklima kan redusere den mentale prestasjonsevne med verdier i størrelseorden 5 - 15%.* En antar at bedring av innemiljø vil kunne redusere 30% av kortidsfraværet eller 10% av totalt fravær.* Selv en produktivitetsøkning på 1 -2% vil mer enn dekke kostnadene til energi og kapital ved oppgraderingen av luftkvaliteten for en gjennomsnittsbedrift.